Pronounced: ( bye-j’yo )

Cocktails

Yellow baijiu smash
Cocktails
Pineapple Smash
Cocktails
Sichuan Fizz
Baijiu lowball with fan garnish
Cocktails
Baijiu Falls

yellow baijiu highball
Cocktails
Bai Bai
baijiu cocktail in mug with spoon
Cocktails
Baiwow
baijiu cocktail with bottle
Cocktails
Chang’e
red baijiu lowball with bottle
Cocktails
Dear Summer